top of page

Tula Alay Sa Minamahal

Mahal kong Ama

Mahal kong Ama, salamat sa iyong pag-aaruga Sa iyong pag-aalaga, sa iyong pag-kalinga.

Mahal kong Ama, haligi ng pamilya masipag kang tunay, nawa’y pahabain ng Maykapal ang iyong buhay.

Sa iyong dugo, luha at pawis lagi mong tinitiis ang init, pagod at hirap upang matupad ang aming pangarap.

Mahal kong ama, Ordinaryo ka sa mata ng iba, ngunit sa ating pamilya, talagang bayani ka.

#Art #Poetry

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page